สาระน่ารู้
การตรวจคุณภาพของกล่องกระดาษ

งานไดคัท

การตรวจวัดการปั้มทุกครั้งกระดาษต้องขาดทุกจุด

การตรวจใบมีดต้องคม กระดาษไม่แตกเมื่อปั้ม

การตรวจการงับทุกครั้งได้แนวไม่เบี้ยว